เมื่อท้อให้มองคนที่ลำบากกว่า

บางคนเกิดมาพิการ ไม่สมประกอบ แต่เชื่อเสมอว่าถึงแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจและเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินต่อไป

ในเมื่อไม่ได้เกิดมาพิการ ยังเกิดมาโชคดีร่างกายครบสามสิบสอง แค่อย่าไปท้อถอยกับคำที่คนดูถูก

เหยียดหยาม ถือซะว่าเป็นคำแนะนำให้ตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด ถ้าวันใดรู้สึกท้อก็แค่ลองมองไปยังคนที่เขาด้อยกว่า

เพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสแบบนี้ แค่ดูแลตัวเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขก็พอ

images (1)